Ontwerpbureau And The People vroeg in 2014 aan de omwonenden van hun kantoor wat duurzaamheid voor hen betekende, en wat ze nodig hadden om hier zelf mee aan de slag te gaan. Als belangrijk punt kwam naar voren dat de bewoners het raar vonden dat ze geen gebruiksaanwijzing van hun huis hadden en dat ze wel graag wilden verduurzamen of verbeteren maar niet goed wisten waar ze moesten beginnen. Daarbij moesten er toch buren zijn die tegen dezelfde problemen aanliepen? Of misschien waren er buren die al oplossingen hadden gevonden?

In samenwerking met de gemeente Haarlem en een klein groepje buurtbewoners van het Rozenprieel ontwikkelde And The People de eerste versie van de Opgewekte Woning Club. Na testen in verschillende buurten en diverse verbeteringen was de Club klaar om ook in andere wijken ingezet te worden.

Sinds augustus 2015 valt de Opgewekte Woning Club onder de onafhankelijke stichting de Opgewekte Club, om zo de opschaling mogelijk te maken. De stichting heeft als doel wijken en buurten in Nederland concrete handvatten te bieden. Zo kan een buurt met elkaar aan de slag met betrekking tot maatschappelijke thema’s als het creëren van meer sociale cohesie, actiebereidheid en impact op specifieke thema's. Het hoofdthema waar de Opgewekte Club zich op dit moment voor inzet is CO2-reductie door woningverbetering en energiebesparing op huishoud-niveau. 

De Opgewekte Club werkt intensief samen met de Gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond, de Huizendokter,het Duurzaam Bouwloket, en Milieu Centraal.